Osiągnięcia

Treści

Dodający przyznano 55

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (5 000 punktów)

Dodający przyznano 46

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (15 000 punktów)

Dodający przyznano 24

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (50 000 punktów)

Dodający przyznano 25

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (150 000 punktów)

Weryfikator przyznano 12

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (10 000 punktów)

Weryfikator przyznano 18

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (30 000 punktów)

Weryfikator przyznano 12

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (100 000 punktów)

Weryfikator przyznano 8

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (300 000 punktów)

Komentarze

Komentator przyznano 216

za liczbę napisanych komentarzy (50 komentarzy)

Komentator przyznano 96

za liczbę napisanych komentarzy (250 komentarzy)

Komentator przyznano 25

za liczbę napisanych komentarzy (1 000 komentarzy)

Komentator przyznano 8

za liczbę napisanych komentarzy (3 000 komentarzy)

Ocenianie

Oceniający przyznano 824

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (50 głosów)

Oceniający przyznano 446

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (250 głosów)

Oceniający przyznano 168

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (1 000 głosów)

Oceniający przyznano 54

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (3 000 głosów)

Wiadomości

Redaktor przyznano 15

za liczbę opublikowanych wiadomości (30 wiadomości)

Redaktor przyznano 12

za liczbę opublikowanych wiadomości (100 wiadomości)

Redaktor przyznano 12

za liczbę opublikowanych wiadomości (300 wiadomości)

Redaktor przyznano 8

za liczbę opublikowanych wiadomości (1 000 wiadomości)