Rozamunda i Alboin

Władca Lombardii Alboino postanawia poślubić córkę króla sąsiedniego królestwa, by uniknąć konfliktu pomiędzy nimi. Rosmunda kocha jednak innego i nie zamierza godzić się na małżeństwo. Dodatkowo brat Alboina ginie z ręki Amalchiego za co władca podbija swoich sąsiadów. Amalchi nie zamierza jednak rezygnować z ukochanej i wszczyna rewoltę przeciw najeźdźcom.

Zdjęcia Z filmu